Inhoud

Studieprogramma

In onze visie rusten het kunstenaarschap en hoogstaande artistieke kwaliteit, op zes belangrijke pilaren. De key skills: 1. Ensemblespel staat centraal in het programma; alle andere vaardigheden haken hierbij aan. 2. Zelfmanagement is het vermogen meester te zijn van je eigen talent en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die AMPA biedt. 3. Interdisciplinariteit is het vermogen verbindingen aan te gaan en samen te werken met andere kunstdisciplines. 4. Praktijkgericht onderzoek is het vermogen om de muzikale praktijk in verband te brengen met een theoretisch kader. 5. Collectief ondernemerschap is het vermogen het eigen muzikale kunstenaarschap te vermarkten. 6. Internationale verbondenheid betekent dat de student in staat is een internationaal netwerk op te bouwen en in internationale contexten te werken. Deze vaardigheden vormen de kern van ons curriculum.

Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 4 uur hoofdvaklessen
  • 5 uur algemene praktijklessen
  • 10 uur theorielessen
Een studiejaar bestaat uit 2 periodes van 15 weken en een derde periode van 9 weken.

Persoonlijk traject

Gaandeweg de opleiding wordt de mogelijkheid voor keuzevakken steeds groter om zo tot een persoonlijk traject te komen. Dit traject wordt samengesteld in overleg met het mentoraat.In het laatste jaar werk je toe naar zowel je eindexamen instrument als je persoonlijk project. Alles wat je hebt ontwikkeld op het gebied van de 6 key-skills komt hier samen in een geheel eigen productie.

Roosters

De roosters binnen de sector muziek zijn opvallend transparant. Dit is een gevolg van het clusteren van de theoretische vakken in drie lesdagen per week. Elk blok wordt afgesloten met toets- of projectweken, waarin je het aangeleerde in de praktijk brengt. Na het eerste jaar aan de Academy of Music and Performing Arts (AMPA) krijgt jouw individuele traject steeds meer nadruk.

Studieprogramma

In onze visie rusten het kunstenaarschap en hoogstaande artistieke kwaliteit, op zes belangrijke pilaren. De key skills: 1. Ensemblespel staat centraal in het programma; alle andere vaardigheden haken hierbij aan. 2. Zelfmanagement is het vermogen meester te zijn van je eigen talent en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die AMPA biedt. 3. Interdisciplinariteit is het vermogen verbindingen aan te gaan en samen te werken met andere kunstdisciplines. 4. Praktijkgericht onderzoek is het vermogen om de muzikale praktijk in verband te brengen met een theoretisch kader. 5. Collectief ondernemerschap is het vermogen het eigen muzikale kunstenaarschap te vermarkten. 6. Internationale verbondenheid betekent dat de student in staat is een internationaal netwerk op te bouwen en in internationale contexten te werken. Deze vaardigheden vormen de kern van ons curriculum.

Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 4 uur hoofdvaklessen
  • 5 uur algemene praktijklessen
  • 10 uur theorielessen
Een studiejaar bestaat uit 2 periodes van 15 weken en een derde periode van 9 weken.

Persoonlijk traject

Gaandeweg de opleiding wordt de mogelijkheid voor keuzevakken steeds groter om zo tot een persoonlijk traject te komen. Dit traject wordt samengesteld in overleg met het mentoraat.In het laatste jaar werk je toe naar zowel je eindexamen instrument als je persoonlijk project. Alles wat je hebt ontwikkeld op het gebied van de 6 key-skills komt hier samen in een geheel eigen productie.

Roosters

De roosters binnen de sector muziek zijn opvallend transparant. Dit is een gevolg van het clusteren van de theoretische vakken in drie lesdagen per week. Elk blok wordt afgesloten met toets- of projectweken, waarin je het aangeleerde in de praktijk brengt. Na het eerste jaar aan de Academy of Music and Performing Arts (AMPA) krijgt jouw individuele traject steeds meer nadruk.
Een goede studie kiezen die echt bij jou past kan lastig zijn. De keuze voor de opleiding en de plaats waar je die opleiding wilt gaan volgen heeft grote consequenties. Het is dan ook wijs dat je weet hoe studenten zelf hun opleiding beoordelen en hoe er landelijk over gedacht wordt. Fontys vindt eerlijke voorlichting heel belangrijk. Fontys ziet graag de juiste student op de juiste plek. Vandaar dat je hieronder een handig overzicht vindt, waarin je heel snel kunt zien hoe deze opleiding scoort ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Voor meer informatie: zie toelichting.

Hoofdopleiding

Omdat de opleiding die je gekozen hebt een differentiatie/specialisatie is, vind je hieronder alleen een algemeen beeld van de hoofdopleiding (bachelor). De cijfers vormen een gemiddelde van alle studies die onder deze bachelor vallen. 44249_fullimage_30gb_34739_muziek_ Let op! Bovenstaande cijfers zijn een combinatie van de studies Conservatorium, Muziektheater en Rockacademie die allemaal onder de CROHO Bachelor Muziek vallen.

Wat kun je met deze opleiding?

Klassiek en jazz

Alumni vinden hun weg in de gemengde beroepspraktijk. Zij vormen eigen ensembles (klassiek en jazz), spelen in orkesten, geven concerten, geven privéles of lessen en workshops op muziekscholen, schrijven en/of arrangeren muziek, zetten projecten op, dirigeren eigen ensembles of koren of vinden werk in het cultureel management.

Directie

Veel afgestudeerde dirigenten leiden met groot enthousiasme koren of orkesten in het amateurcircuit. Een vereiste daarvoor is dat je in het bezit bent van een bachelor getuigschrift directie (HaFaBra-, Koor- en Orkestdirectie). Voor degenen die de artistieke potentie bezitten om beroepsorkesten of -koren te dirigeren is er daarna de mogelijkheid door te studeren voor het getuigschrift Master of Music.

Compositie

Componisten zijn de ontwerpers, de klank-architecten onder de musici. Componisten spelen met de wetten van de ‘muzikale zwaartekracht’. Het geheel van muzikale codes en methodes van vastleggen vormt een compositie. Muziek is er in zoveel maten en soorten dat componisten zich specialiseren op het terrein van hun talent en voorkeur. Doel van deze studierichting is het leren schrijven van muziek voor verschillende bezettingen in verschillende stijlen binnen verschillende artistieke contexten om uiteindelijk je eigen stijl te ontwikkelen. Evenals de andere opleidingen van de Academy of Music and Performing Arts (AMPA) is ook de compositierichting sterk beroepsgericht. Alle programma onderdelen hebben een relatie met de beroepspraktijk.

Doorstuderen

Wil je na de Academy of Music and Performing Arts (AMPA) doorstuderen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld de 2-jarige Master of Music opleiding binnen Fontys Hogeschool voor de Kunsten gaan volgen. Je bent toelaatbaar tot de opleiding Master of Music als je beschikt over een getuigschrift Bachelor Muziek en het toelatingsexamen met goed gevolg hebt afgelegd.